Informace

Historie ochrany státních hranic

Státní hranice – území státu

Pojem „stát“ je definován Konvencí o právech a povinnostech státu, přijaté v Montevideu roku 1933. Jedním z neopomenutelných kritérií uznání státu je vymezené státní území. Státní území je tak chápáno jako konstitutivní prvek státu, bez něhož by stát nemohl existovat. A státní území ohraničuje státní hranice.

Historie našeho pohraničí

Cílem stránek je edukativní činnost týkající se aspektů českého pohraničí. Nejen z vojenského hlediska, které je nám blízké, ale i z pohledu běžného života v pohraničních oblastech.